11.07.22 | 20:00 - 23:00 Uhr
NEW MODEL ARMY

WERK 2 – Kulturfabrik Leipzig e.V.
Kochstr. 132
Leipzig